Odpad

Recyklace

Recyklace je jeden z nejsnadnějších činů, jak pomoct planetě, ale i v této době recyklace mnoha lidem nic neříká. Sice by pro přírodu bylo nejlepší např.: plastové obaly úplně přestat používat nebo alespoň co nejvíc omezit a místo nich použít rychle rozložitelné materiály.

Co patří do jaké popelnice:

https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/sklo

Rozklad jednotlivých složek

Noviny 3 - 12 měsíců
Vlněná ponožka 1 rok
Žvýkačka 1 - 5 let
Cigaretový filtr 1 - 2 roky
Dřevo 5 let
Hliník asi 200 let
Plastová láhev více než 500 let
Igelitový pytlík 100 - 1 000 let

https://soustav.mypage.cz/thema/zajimavosti-z-ekologie/rozklad-latek-v-prirode

Znečišťování oceánů

Pro nás jsou plasty užitečné, protože víme, že hodně vydrží na rozdíl od jiných hmot, které běžně používáme. Ze stejného důvodu jsou velkou hrozbou pro moře.  

  • jeden z největších dopadů lidí na Zem
  • 8 milionů tun plastu/rok se dostane do moře
  • radioaktivní zamoření moře - zkušební výbuchy jaderných zbraní, jaderné elektrárny
  • těžba nerostných surovin - znečištění, které vzniká při těžbě, výrobě a zpracování kovů, má špatný vliv na mořskou faunu a flóru a znehodnotit mořské zdroje pro lidskou spotřebu.
  • mrtvé zóny - znečištění živinami pocházejícími z odpadních vod, způsobuje nebezpečné kvetení řas, ty při rozkladu a odumírání spotřebovávají kyslík a tak klesne na minimum a pak je tato oblast pro většinu živočichů neobyvatelná

Přebytečná výroba

Je zbytečné vyrábět tolik výrobků, které se stejně nespotřebují. Je to jak neekologické tak i neekonomické. 

Emise - auta, továrny