Lidé

Slušné chování

Je důležité se chovat slušně jak k lidem které máme často kolem sebe, ale i k naprosto neznámým lidem, které už znovu nikdy neuvidíme. Nikdy nevíte, komu uděláte ze špatného dne den hezký třeba jen tím, že mu podržíte dveře nebo se usmějete na prodavačku.

Pomoc starším

Součástí pomoci starším je např. že: pustíte staršího člověka si sednout v MHD, zeptáte se jestli nepotřebuje pomoct s nákupem nebo s těžkou taškou. 

Našim prarodičům či rodičům bychom neměli říkat, že jsou na obtíž nebo že nemáme čas je navštívit. Někteří starší lidé žijí samy v bytě a nemají si s kým celý den nic říct, pomohlo by kdyby jsme je častěji navštěvovali, nebo je alespoň odvezli kam potřebují.

Děti

Děti by měli od malička vychovávány, aby měli úctu ke starším. Někteří rodiče si myslí, že škola děti vychová, ale tak tomu není. 

Mobily, podle výzkumu, by se dětem neměli dávat před osmým rokem. Když mobil nebo tablet dostanou předčasně, mohlo by to mít v budoucnu následky na sociální život (hledání kamarádů).