Jednoduchý článek

16.09.2018

Máte rádi turistiku, sběr lesních plodů nebo táboření? V přírodě platí mnoho předpisů, které musíte dodržovat. Přísná jsou pravidla k návštěvníkům národních přírodních rezervací a prvních zón národních parků. Tam se smíte pohybovat jen po značených cestách. Lesní plody můžete sbírat tam, kde to není zakázáno, ale pouze šetrně a pro vlastní spotřebu.

V národních parcích, chráněných krajinných oblastech a národních rezervacích nesmíte vstupovat mimo vyhrazená místa, vyhazovat odpadky, tábořit, rozdělávat ohně ani vjíždět s motorovými vozidly. V národních parcích a národních přírodních rezervacích je zakázáno sbírat rostliny, s výjimkou lesních plodů, a odchytávat živočichy. Cyklistika, horolezectví či lety na závěsných kluzácích nebo padácích jsou v národních parcích povoleny pouze na silnici, místní komunikaci nebo na vyhrazených místech.

Bez ohledu na to, zda se jedná o chráněné území, platí, že je zakázáno přírodu ničit a rušit v ní klid. Mimo lesní cesty nesmíte jezdit na kole, koních, saních ani lyžích. Oheň je možné rozdělávat a udržovat minimálně 50 metrů od kraje lesa. V lese nesmíte kouřit ani odhazovat hořící či doutnající předměty. Na chráněných územích a v lesích je zakázáno tábořit mimo vyhrazená místa. Naopak přespávat můžete tam, kde to není zakázáno. Ovšem po přespání po vás smí zůstat pouze zválená tráva.

Naše informace k tomuto tématu využil Český rozhlas, weby obcí a zpravodajské portály jako iDNES.cz nebo finparada.cz.